De Natuurmakelaar

Adviesbureau Natuur en Ondernemen

De Natuurmakelaar - Even voorstellen!

Als zoon van een boswachter ben ik al van jongs af aan bekend met de praktijk van natuurbeheer. Wat mij al snel opviel is dat natuurbeheer zeer multifunctioneel van aard is en dat een natuurgebied vele verschillende gebruikersgroepen heeft. Aan de Wageningen Universiteit heb ik me verder verdiept in het natuurbeheer en heb ik de Master Bos- en Natuurbeleid eind 2009 afgerond. Ook heb ik een Minor Ruimtelijke Planning van het Landelijk Gebied gevolgd omdat ik ook geïnteresseerd ben in de landgebruiksvormen rondom natuurgebieden.

 

In de periode van 2010 t/m 2013 heb ik gewerkt voor het Bosschap, het bedrijfschap voor de natuursector in Nederland.  Als beleidsmedewerker had ik een coördinerende rol in de ontwikkeling en doorstroming van kennis over verdienmodellen voor natuurbeheer. Een belangrijke taak hierbij was om de vele beschikbare kennis samen te brengen en te vertalen naar de beheerpraktijk. In 2013 heb ik een beleidsondersteunend onderzoek geleid waarin praktische handvatten ontwikkeld zijn om de bedrijfsresultaten van met name particulier bosbeheer te verbeteren. Dit heeft geleid tot inspirerende workshops met bosbeheerders en praktijkdeskundigen. Afsluitend heb ik een kennisdocument opgesteld dat als basis dient voor een lerend netwerk omtrent ondernemerschap in de natuursector.


Een duidelijke boodschap die bij me is blijven hangen is dat natuurbeheerders op zoek zijn naar maatwerk m.b.t verdienmodellen, toegepast op hun natuurgebied. Oftewel een gerichte zoektocht in het kenniswoud van verdienmodellen en begeleiding bij de toepassing van de juiste verdienmodellen. In oktober 2014 heb ik Adviesbureau De Natuurmakelaar opgericht om in te spelen op deze behoefte. Mijn expertise, ervaring en netwerk uit de wereld van het natuurbeleid en mijn inzicht in de praktijk van het natuurbeheer kan ik hierbij goed gebruiken. Daarnaast heb ik specifieke kennis ontwikkeld, samengebracht en toegepast met betrekking tot het benutten van verdienmodellen en het ontwikkelen van ondernemerschap. Vanuit deze basis ben ik er van overtuigd dat ik als De Natuurmakelaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van zelfstandige rendabele bedrijfsvoeringen voor natuurbeheer.


ir. P.G.R.P. (Paul) de Dooij

Coöperatief Directeur

Adviesbureau De Natuurmakelaar

Adviesbureau De Natuurmakelaar

Zocherstraat 3

1054 LP Amsterdam 

Contact

dedooij@denatuurmakelaar.nl