De Natuurmakelaar

Adviesbureau Natuur en Ondernemen

Projecten

De Natuurmakelaar is gespecialieerd in het ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid bij (stads)natuur. In dit kader is of wordt gewerkt aan de volgende projecten.


 • Dossier 'Verdienmodellen voor Natuur' vanuit het Bosschap (2010-2013). Doel was het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over verdienmodellen. Hierbij werd een centrale rol ingevuld in de advisering over de toepassing van de verdienmodellen in de beheerpraktijk.

 • Beleidsondersteunend onderzoek 'Rendabel Particulier Bosbeheer' vanuit het Bosschap (2013). Dit onderzoek werd gefinancierd vanuit het Ministerie van EZ en had als doel praktische handvatten te ontwikkelen voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten van het (particulier) bosbeheer. Dit project is samen met (praktijk)deskundigen uitgevoerd waarbij workshops (veldwerkplaatsen) georganiseerd zijn om de kennis over verdienmodellen te vertalen naar de beheerpraktijk. Meer info via deze link.

 • Natuurarrangementen voor Grenspark Kalmthoutse Heide (2014-2019). In dit project wordt een breed pallet van praktische en duurzame arrangementen ontwikkeld en uitgevoerd.   

        Initiator en procesbegeleider van de Grenspark Natuurburger. In samenwerking met een keten van extensieve veetelers, ambachtelijke slagers en         bakkers en twaalf restaurants is een exclusief en natuurlijk streekproduct ontwikkeld. Per verkocht menu vloeit 2 euro terug naar het Grenspark. Meer         info via deze link.

        Initiator en organisator van de Grenspark Partnerbijeenkomst. Tijdens deze interactieve sessie zijn concepten voor verdienmodellen gepresenteerd         en bediscussieerd met belanghebbenden in de regio. Op deze manier is betrokkenheid gecreëerd en draagvlak ontwikkeld.

        Initiator en procesbegeleider van de Grenspark Natuurkalender. In samenwerking met een tiental natuurfotografen is een exclusieve natuurkalender         ontwikkeld met bijzondere natuurfoto’s uit het Grenspark. Een deel van de verkoopsom is teruggevloeid naar het Grenspark. Meer info via deze link.

        Adviseur van de Grenspark Picknickservice. In samenwerking met een biologische cateraar is de Grenspark Picknikscervice opgezet. De picknicks,         op basis van streekproducten, worden op exclusieve locaties binnen het Grenspark gebracht. Een deel van de inkomsten vloeit terug naar het         Grenspark.

        Adviseur van het Grenspark Nachtzwaluwarrangement. In samenwerking met een lokale horecaondernemer wordt een arrangement opgezet waarbij         deelnemers met een gids op zoek kunnen naar de nachtzwaluw. Vooraf en nadien kan men genieten van een hapje en een drankje.

        Initiator en organisator van het Grenspark Landgoeddiner. In samenwerking met een landgoedeigenaar en een cateraar wordt ieder jaar een         exclusief diner op een bijzondere locatie binnen het Grenspark georganiseerd. Tijdens het diner komen besturen van lokale overheden,         natuurorganisaties, bedrijven en ondernemers samen om culinair te genieten en nieuwe samenwerking op te zetten.

        Initiator en verkenner van de Grenspark Natuurbrunch. In samenwerking met een biologische cateraar wordt een lopend buffet bereid met         biologische en natuurlijke producten op een exclusieve locatie binnen het Grenspark. Men kan genieten van producten die in en rondom het         Grenspark voorradig zijn.

        Initiator en verkenner van het Grenspark Gebruikersloket. In samenwerking met de natuureigenaren in het Grenspark wordt verkend of een         gemeenschappelijke gebruikersovereenkomst met tarieven kan worden ontwikkeld.

        Initiator en verkenner van het Grenspark Fietsarrangement. In samenwerking met een fietsverhuurder wordt een specifiek arrangement ontwikkeld         waarbij fietsverhuur wordt gekoppeld aan fietsroutes in en rondom het Grenspark.

        Initiator en verkenner van de Grenspark Kijk en Kook workshop. In samenwerking met een extensieve veeteler en een ambachtelijke slager wordt         een workshop voorbereid waarbij de deelnemers een rondleiding krijgen op het veeteeltbedrijf en in een kookworkshop gerechten met natuurvlees         leren bereiden.

        Initiator en verkenner van de Grenspark Natuurfoto workshop. In samenwerking met natuurfotografen die actief zijn in het Grenspark worden een of         meerdere natuurfotografie workshops voorbereid.

        Verkenner van de Grenspark Streekmarkt. In samenwerking met lokale ondernmers en overheden wordt verkend of een bestaande streekmarkt kan         doorontwikkeld worden tot een streekmarkt gekoppeld aan het Grenspark.

        Verkenner van het Grenspark Sponsormenu. Voor ondernemers rondom het Grenspark wordt een keuzemenu met producten en diensten voorbereid         op basis waarvan maatwerk sponsorpakketten kunnen worden samengesteld.


 • Voorzitter, coordinator communicatie en organisator evenementen van IVN Amsterdam (2014-2019). In samenwerking met vele vrijwilligers worden educatieve natuuractiviteiten in en rondom Amsterdam georganiseerd.


 • Onderzoek naar regelgeving omtrent biomassa (2015). In opdracht van het Grenspark en INTERREG is een onderzoek uitgevoerd naar Nederlandse en Vlaamse regelgeving en economische afgeleiden van biomassa uit natuur. Meer info via deze link.


 • Verkenning verdienmodellen voor het Goois Natuurreservaat (2015-2016). In dit project zijn verdienmodellen verkend die inspelen op de bijzondere en unieke waarden van het Goois Natuurreservaat.


 • Verkenning verdienmodellen voor de Kempische Landgoederen (2015-2016). In dit project zijn verdienmodellen verkend voor de Kempische Landgoederen wat een samenwerkingsverband vormt van vijf landgoederen in de Brabantse Kempen.


 • Verkenning verdienmodellen voor het Amsterdamse Bos (2016). In dit project zijn verdienmodellen verkend voor het Amsterdamse Bos waarbij m.b.t. nieuwe recreatieve en maatschappelijke functies.


 • Onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor Landgoed Verboom (2016). In dit project worden de mogelijkheden voor subsidiering van inrichting en beheer van het nieuw te ontwikkelen Landgoed Verboom bij Alphen a/d Rijn onderzocht.


 • Praktijkadviezen voor verdienmodellen in Landschappen van Allure (2016-2017). In opdracht van de provincie Noord-Brabant worden verdienmodellen in drie Landschappen van Allure geanalyseerd en worden praktijkgerichte factsheets met tips en trucs samengesteld.


 • Praktijkgerichte advisering en begeleiding van particuliere natuurbeheerders (2016-2017). Via een lerend netwerk met deelnemers uit praktijk, beleid en onderzoek/onderwijs wordt kennis gedeeld op het gebied van verdienmodellen voor natuurbeheer. De Natuurmakelaar treedt op als expert in het lerend netwerk en verzorgt lezingen en workshops. Het lerend netwerk is opgezet door een consortium van VHL, VBNE en FPG.


 • Natuurarrangementen voor NP Zuid-Kennemerland (2017-2018). De Natuurmakelaar heeft een analyse gemaakt kansrijke verdienmodellen. Op basis hiervan worden nieuwe arrangementen met lokale ondernemers ontwikkeld die inspelen op de hoge educatieve en recreatieve waarde van dit Nationaal Park.

        Initiator en verkenner van Culinaire Fietsroute NP Zuid-Kennemerland - Proef de Duinen. In samenwerking met lokale restaurants wordt een         exclusieve fietsroute uitgestippeld in de landgoederenzone van het NP.

        Initiator en organisator van Thijsse Tour NP Zuid-Kennemerland. In samenwerking met lokale organisaties en ondernemers is een educatieve route          rondom Jac P. Thijsse ontwikkeld. Onder begeleiding van een deksundige gids kan men de historie van Thijsse in en rondom het NP beleven. • Strategische en inhoudelijke advisering voor vergroening van Amsterdam (2017-2021). De Natuurmakelaar werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam aan de stedelijke coordinatie van het programma 'Groen in de buurt'. Prioriteiten zijn ontwikkeling en beheer van het interactieve digitale platform Buurtgroen020 en training en begeleiding van groencoaches. Er wordt nauw samengewerkt met ambtenaren, organisaties, ondernemers en bewoners.


 • Advisering en conceptontwikkeling voor natuur, landschap en recreatie in het Amstelland (2017-2019). In samenwerking met lokale partijen wordt een uitvoeringsprogramma ontwikkeld om de gebiedsidentiteit en -economie te ontwikkelen.


 • Deelnemer en mede-initatiefnemer van het Groen Platform Amsterdam (2017-2021). In samenwerking met groene organisaties in en rondom Amsterdam is een kennis- en overlegplatform ontwikkeld.


 • Projectleider en schrijver van landschapsverhalen voor het Groen Platform Metropoolregio Amsterdam (MRA). Aan de hand van interviews met natuurgidsen worden bijzondere verhalen over natuur en landschap samengesteld.

   


Adviesbureau De Natuurmakelaar

Zocherstraat 3

1054 LP Amsterdam

Contact

info@denatuurmakelaar.nl