De Natuurmakelaar

Adviesbureau Natuur en Ondernemen

Visie en werkwijze


Ontwikkelingen in de wereld van het natuurbeheer

De wereld van het natuurbeheer verkeert in een tumultueuze tijd met een sterke terugloop van subsidiestromen. Natuurbeheerders worden uitgedaagd om nieuwe inkomstenbronnen te vinden en te benutten. Inmiddels zijn al vele onderzoeksrapporten en boekwerken verschenen waarin kennis is ontwikkeld over verdienmodellen. In de praktijk blijkt het voor de natuurbeheerder lastig, uit de vele beschikbare kennis, de juiste verdienmodellen te kiezen en toe te passen. Naast het vak natuurbeheer wordt een nieuwe kwaliteit vereist, namelijk goed ondernemerschap.

Adviesbureau De Natuurmakelaar helpt de natuurbeheerder door op innovatieve en creatieve wijze, laagdrempelige en praktische verdienmodellen te ontwikkelen en toe te passen. Uitgangspunt is dat op gebiedsniveau de juiste verdienmodellen gekozen, uitgewerkt en benut worden. Dit maatwerk is afhankelijk van de kwaliteiten en beperkingen van een gebied. Door samen te werken met lokale partijen (bottom-up) wordt het draagvlak voor de verdienmodellen geoptimaliseerd. De Natuurmakelaar blijft op de middenlange termijn (ca. 3 jaar) betrokken bij de uitvoering en toepassing van de verdienmodellen. Zo nodig worden er aanpassingen en aanscherpingen gemaakt als gevolg van veranderende omstandigheden. De Natuurmakelaar werkt op projectbasis samen met verschillende deskundigen en heeft hierbij de eindverantwoordelijkheid.

Belangrijke trend waarvan gebruik gemaakt wordt is de hoge, en steeds groeiende, maatschappelijke waardering voor natuur. Dit biedt kansen voor vermarkting van natuur bij de (directe) gebruikers. De verdienmodellen van De Natuurmakelaar dienen naast een financieel doel ook een maatschappelijk doel. Namelijk het dichter bij elkaar brengen van mens en natuur. Ook de betrokkenheid bij natuur van ondernemers en bedrijven heeft een duidelijke groei doorgemaakt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ontwikkelen van een groen imago en aansluiten bij de streekidentiteit zijn hier belangrijke afgeleiden van. Dit biedt een kansrijke basis voor het ontwikkelen van financiele arrangementen tussen de bedrijvensector en de natuursector.


Natuurarrangementen als basis en inspiratie

De Natuurmakelaar heeft een concept ontwikkeld dat inkomsten kan genereren voor ieder natuurgebied. Rondom ieder natuurgebied zijn namelijk ondernemers gevestigd. Je komt met name ondernemingen uit de horeca tegen zoals restaurants, campings, hotels en bungalowparken. Deze ondernemingen maken dankbaar gebruik van de omliggende natuur. De Natuurmakelaar heeft arrangementen ontwikkeld waarbij deze ondernemingen samenwerken met natuurbeheerders en beide voordelen behalen. De natuurarrangementen zijn laagdrempelig opgezet en de kosten zijn minimaal. Bij activiteiten in de natuur kunnen afspraken met recreanten en buitensporters worden gemaakt. Door innovatieve win-win constructies kunnen ondernemers, consumenten en gebruikersgroepen financieel en fysiek bijdragen aan het beheer en onderhoud van een natuurgebied.

Kortom het concept van de natuurarrangementen biedt een breed palet aan duurzame inkomstenbronnen. Groot voordeel is dat er minder afhankelijkheid is van subsidies of overheden. Bovendien zijn de natuurarrangementen laagdrempelig opgezet, met minimale kosten en uitgaande van een win-win situatie voor natuurbeheerder en ondernemer. Het toepassen van de Natuurarrangementen in een gebied kan lokale partijen enthousiasmeren en kan als basis en inspiratie dienen voor de ontwikkeling van overige verdienmodellen. Ook in een stedelijke omgeving kan het concept van natuurarrangementen worden toegepast. Bijvoorbeeld om bewoners en (buurt)organisaties te ethousiasmeren voor de stadsnatuur zodat ze er beter voor gaan zorgen.Adviesbureau De Natuurmakelaar

Zocherstraat 3

1054 LP Amsterdam

Contact

info@denatuurmakelaar.nl